Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală

 
 

Istoric

foto catedCatedra de psihiatrie a fost fondată în 1945, întemeietorul ei fiind profesorul A. Molohov, Om Emerit, autor a peste 80 de lucrări şi 5 monografii.

Primii colaboratori ai catedrei au fost B. Morozov, V. Lukianin, V. Ivanova, L. Tulubieva. În cadrul ei au mai activat prof. Iu. Rahalski, ulterior şeful Catedrei de psihiatrie din Orenburg, Rusia, prof. Ia. Popeleanski, şeful Catedrei de psihiatrie din Lugansk, Ucraina, prof. A. Kornetov, şeful Catedrei de psihiatrie din Simferopol, Ucraina, prof. G. Obuhov din Belarus.

Din 1966 funcţia de şef de catedră este preluată de prof. Alexandru Nacu, cavaler al Ordinului Republicii, autor a 270 de lucrări, 8 monografii şi 2 manuale. În aceiaşi perioadă, în cadrul catedrei au activat specialişti precum N. Oprea, A. Pleşco, B. Zlatan, M. Revenco, V. Mihlin.

În perioada 1984 – 2000 Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală a fost condusă de prof. N. Oprea, autor a 180 de lucrări, 3 monografii şi 2 manuale.

În 1984 a fost fondată Catedra de perfecţionare a medicilor, condusă de prof. Alexandru Nacu, iar din 2000 până în 2009 – de prof. M. Revenco. În acea perioadă, la catedră au activat V. Chiriac, B. Gherman, M. Hotineanu, V. Oprea, M. Condraţchi.

În 2009 catedrele au fost comasate, avându-l drept şef de catedră pe prof. Anatol Nacu, autor a 120 de lucrări, o monografie şi două manuale. La Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală mai activează O. Cobîleanschi, G. Cărăuşu, I. Coşciug, I. Deliv, I. Nastas, C. Babin.

Colaboratorii catedrei au organizat numeroase simpozioane, conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale, dedicate psihozelor infecţioase (1960), schizofreniei (1967), tabloului clinic, patogenezei şi tratamentului alcoolismului (1977), psihozelor alcoolice, encefalo- şi mielopatiei (1979), agresivităţii (1991, 1993). În ultimii ani accentul se pune pe organizarea seminarelor ştiinţifice moldo-franceze, cu participarea membrilor titulari al Institutului de Psihanaliză din Paris, şi a conferinţelor ştiinţifico-practice, cu participarea colaboratorilor York College al Universităţii Orăşeneşti din New York,  SUA.