Default Header Image

Cercetare

Obiectivele de cercetare ale catedrei sunt: studierea factorilor de risc în instalarea maladiilor psihice, evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive, elaborarea metodelor de diagnostic, măsurilor de tratament, de recuperare şi profilaxie a pacienţilor cu tulburări mintale şi comportamentale.

Domeniile de cercetare în sănătate mintală:

 • Studii clinice
 • Evaluarea factorilor socio-determinanți și epidemiologici în sănătatea mintală
 • Evaluarea atitudinilor și comportamentelor față de problemele de sănătate mintală (fenomenul stigmei)
 • Evaluarea serviciilor în sănătatea mintală

Tipurile de cercetări în sănătate mintală:

- Studii cantitative

- Studii calitative

Studii observaționale:

 • Studii individuale
 • Studii de grup: 
  • Studii descriptive
  • Studii analitice

Studii experimentale:

 • Inviduale (studii clinice randomizate)
 • De grup (studii în teren)

Metode folosite de cercetători în domeniul serviciilor de sănătate mintală

Cercetătorii din domeniul serviciilor de sănătate mintală folosesc o gamă largă de metodologii de cercetare. Cele patru strategii majore de cercetare includ:

 1. Investigații epidemiologice;
 2. Cercetarea la nivelul sistemului (systems-level research);
 3. Cercetarea la nivelul programului (program-level research);
 4. Evaluarea programelor model (model program assessment).

Teze de doctorat:

 • „Psihoterapia în tratamentul complex al nevrozelor la copii şi adolescenţi”, autor Leaşoc Tatiana;
 • „Tulburarea hiperactivă cu deficit de atenţie (studiu clinico-catamnestic şi socio-familial)”, autor Daniel Paladiciuc;

Teze de post-doctorat:

 • „Strategii clinico-terapeutice în depresiile rezistente”, autor  Ghenadie Cărăuşu.