Default Header Image

Cercul științific studențesc

Regulamentul cercurilor științifice studențești

Cerere de membru al cercului științific

Planul tematico-calendaristic al sedintelor Cercului Stiinfific Stidentesc la Disciplina/Catedra de Psihiatrie, Narcologie, Psihologie Medicala Facultatea de Medicina 2021-2022

Planul tematico-calendaristic al sedintelor Cercului Stiinfific Stidentesc la Disciplina/Catedra de Psihiatrie, Narcologie, Psihologie Medicala Facultatea de Medicina 2022-2023

 
ANUNȚURI
 
 Publicatii studentilor (2021-2022):

1. Butnari Elena, tema: Sindromul serotoninergic în practica medicală, conducator Cosciug Ion (Medespera)
2. Verdeș Corina, tema: Depresia asociată cu infecția COVID-19, conducator Jana Chihai (Medespera)
3. Filimon Maria, tema: Screeningul depresiei în mediul popilaționa, conducator Nastas Igor (Medespera)
4. Lupu Liliana , tema: Depresia - epidemiologie și tratament, conducator Jana Chihai (Medespera)
5. Lozinschi Vasile, tema: Tratamentul tulburărilor mintale în perioada de sarcină, conducator Nastas Igor  (Internauca)
6. Isacova Iulia, M1831 “Psihozele alcoolice”, conducator Oprea Valentin – anul IV
7. Colioglo Tatiana M1826 “psihotrauma in corelatii cu depresia”, conducator Oprea Valentin – anul IV

Comunicari orale:
(Conferența științifică anuală 2021-2022. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelemță și performanță):
1. Bacalăm Cristina, Oprea Valentin. Alcoolismul la femei. Particularități clinico-evolutive și diferential diagnostice, conducător – Oprea Valentin.
2. Petrov Mihaela, Oprea Valentin. Tratamentul contemporan al schizofreniei (neuroleptice atipice).
 

 
Publicatii rezidentilor (2021-2022):

1. Dimitrova Iulia. Negative Symptoms în Schizophrenia: A Pharmacological Tretment Review. (Congresul Internațional al SPNPPC din Rmoldova) 23-26 iunie 2021.

Comunicari orale (Conferența științifică anuală 2021-2022. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelemță și performanță):

1. Musiuc Iulia. Comorbitătile psihiatrice în tulburarea afectivă bipolară. Tratament contemporan.
2. Camensciuc Olivia. Urgențe psihiatrice – agitația psihomotorie.

Postere nemoderate (Conferența științifică anuală 2021-2022. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelemță și performanță):

1. Popescu Romil. Evaluarea factorilor de risc în comportamentul suicidar la bolnavi de schizofrenie.
2. Baltag Ecaterina, Oprea Valentin. Rolul factorilor predispozanti la declansarea tulburărilor psihotice în perioda postpartum.
3. Jelaga Dorin. Aspecte psihopatologice de debut și evoluție în demență.