Default Header Image

Cercul științific studențesc

 1. Pentru a atrage în cercetarea științifică tineri curioși și talentați, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în strănsă colaborare cu parteneri de peste hotare, inclusiv cu parteneri din consorțiul proiectului european Orizont-2020 „NanoMedTwin”, și-au unit eforturile pentru a organiza Școala de Vară cu genericul „Nanotehnologii și biomedicină în contextul provocărilor secolului XXI", care se va desfășura online în perioada 5-13 iunie 2021.

  Evenimentul este destinat doctoranzilor, studenților și liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Prelegerile vor fi susținute în limbile română și engleză.

  Ediția de anul acesta a evenimentului este una inedită, deoarece, în afară de subiectele prezentate de savanți notorii din țară și de peste hotare, prin intermediul platformei ZOOM, cursanții vor avea posibilitatea să asiste la un șir de lecții publice excepționale în diverse domenii ale științei și tehnologiilor moderne, prezentate în format LIVE-STREAM de cinci laureați ai premiului Nobel.

  Pentru a participa la școala de vară, doritorii trebuie să completeze un formular de participare și CV-ul. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare – 25 mai 2021. Mai multe detalii le găsiți la adresa http://nanomedtwin.eu/ro/summerschool2021

 2. III Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний»
  • Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Российская Федерация. 
  • Срок подачи тезисов для публикации – до 15 апреля 2021 года. 
  • http://konf.rzgmu.ru/events/32/ 
 3. The 6th edition of Young Researchers in BioSciences International Symposium (YRBS) - 22-25 July 2021
  • Cluj-Napoca, Romania
  • deadline for abstract submission is the 20th of May 2021
  • http://iscoms.com/
 4. MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS
 5. The iMed Conference’s iPitch Competition.
  • Is a competition for undergraduate and master Life Sciences’ students designed to offer the participants the opportunity to have a unique clinical or research learning experience in a renowned European Centre with a previous speaker of the iMed Conference.
  • PITCH SUBMISSION PERIOD: April 1st - 20th May 2021.
  • RULES OF PROCEDURE.  
 6. III Международная студенческая олимпиада по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 
  • Заявки на участие (принимаются до  29 марта 2021 года). III Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых (22-23 апреля). ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России г. Москва. 
  • Дополнительную информацию о конференции уточняйте у организационного комитета ( konferenciya@nmicrk.ru или olimpiada.nmicrk@yandex.ru). Группа в VK: https://vk.com/club202305041
 7. În cadrul proiectului iCREATE: ”Increasing Capacity in Research in Eastern Europe”, finanțat de Institutul Național de Sănătate, SUA, se anunță concursul proiectelor de cercetare pilot pentru tinerii cercetători.
  • Domeniile de cercetare: Prevenirea traumatismelor; Prevenirea violenței în rândul copiilor și a femeilor; Îngrijirile acute.
  • Durata proiectului – 12 luni
  • Bursa de cercetare până la 2500$
  • Termenul limită de prezentarea a propunerilor de proiecte de cercetare – 20 aprilie 2021
  • Persoana de contact: angela.cazacu@usmf.md