Default Header Image

Publicaţii

Monografie:

Indicaţii metodice:

 1. COŞCIUG, I.; DELIV I. Disfuncţii sexuale de origine psihogenă. Diagnostic şi tratament. Ch.:, 2013. 62 p.

Manual:

 1. Oprea N., Nacu A., Oprea V. Psihiatrie. Chişinău, 2007, 462 p.

Lucrări didactice:

 1. Nacu A., Chihai J., Iacubovschi C.. Psihoterapia. Suport de curs pentru studenţi, medici, psihologi, psihoterapeuţi. Chişinău, 2010, 224 p.
 2. Наку А., Кихай Ж., Якубовски К. Психотерапия. Пособие для студентов, медиков, психологов. Кишинёв, 2010, 221 с.
 3. Priţcan V., Boderscova L., Chihai J. Terapie ocupaţională şi reabilitare psihosocială. Suport de curs. Bălţi, 2008, 178 p.
 4. Прицкан В., Бондерскова Л., Кихай Ж. Трудотерапия и психосоциальная реабилитация. Руководство. Кишинёв, 2008, 177 с.
 5. Boronin L., Nacu A., Nastas I. Criterii de diagnostic precoce a schizofreniei paranoide cu debut sub vârsta de 25 ani. Recomandare metodică. Chişinău, 2007, 24 p.
 6. Revenco M., Nastas I. Strategii de diagnostic şi tratament în depresii. Recomandare metodică. Chişinău, 2008, 44 p.
 7. Chihai J., Boderscova L. Reabilitarea în Sănătatea Mintală. Ghid. Chişinău, 2010, 20 p.
 8. Chihai J., Boderscova L. Managementul de caz în Sănătatea Mintală. Ghid practic. Chişinău, 2010, 20 p.
 9. Chihai J., Boderscova L. Tratamentul Comunitar Afirmativ. Ghid. Chişinău, 2010, 18 p.
 10. Chihai J., Boderscova L. Soluţionarea crizelor şi echipele de tratament la domiciliu in Sănătatea Mintală. Ghid. Chişinău, 2010, 27 p.
 11. Chihai J., Boderscova L. Managementul calităţii în Serviciile de Sănătate Mintală. Ghid. Chişinău, 2010, 20 p.
 12. Chihai J., Boderscova L. Echipa Comunitară de Sănătate Mintală. Ghid. Chişinău, 2010, 29 p.
 13. Chihai J., Boderscova L. Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor de Sănătate Mintală. Ghid practic. Chişinău, 2010, 63 pag.
 14. Chihai J. ş.a. Serviciul locuinţă protejată. Ghid practic. Bălţi, 2011, 60 p.
 15. Hotineanu M., Boderscova L., Chihai J.,Aftene V. Indrumar legislativ şi normativ în acordarea Serviciilor de Sănătate Mintală. Chişinău, 2011, 257 p.

Articole în reviste recenzate internaţionale:

 1. Deliv I., Revenco M. Aspectele comportamentului suicidar în alcooldpendenţă. Buletin de Psihiatrie Integrativă „Noi abordări în adictologie”, Iaşi, 4 -7 octombrie, 2007, p. 21 – 25.
 2. Revenco M., Coşciug I., Deliv I., Nastas I. Sertraline în tratamentul depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate. Revista de Medicină şi Farmacie, Simpozionul naţional de Psihiatrie „Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi tratarea tulburărilor de dispoziţie de tip depresiv”, Târgu Mureş, 7-10 iunie 2007, p. 16-26.
 3. Revenco M., Boronin L., Nastas I., Coşciug I., Oprea V., Carp L.. Toxicodependenţa în condiţii de debut a schizofreniei. Buletin de Psihiatrie Integrativă „Noi abordări în adictologie”, Iaşi, 4 -7 octombrie, 2007,  p.87-91.
 4. Revenco M., Oprea V., Coşciug I., Nastas I., Grecu L., Holban V.. Rolul factorilor predispozanţi în consumul primar de substanţe psihoactive la adolescenţi. Buletin de Psihiatrie Integrativă „Noi Abordări în adictologie”. Serie Nouă, Septembrie 2007, An.XIII. Vol.XII, Nr 3(34), Publicaţie oficială a Spitalului Clinic de Psihiatrie SOCOLA-Iaşi, p.15-20.
 5. Revenco M., Deliv I., Coşciug I. Aspectele comportamentului suicidar în alcoolodependenţă. Buletin de Psihiatrie Integrativă „Noi Abordări în adictologie”. Serie Nouă, Septembrie 2007, An.XIII. Vol.XII, Nr 3(34), Publicaţie oficială a Spitalului Clinic de Psihiatrie SOCOLA-Iaşi, p. 21-24.
 6. Oprea V., Oprea S. The Primary use of the psychoactive substances among the adolescents in the Republic of Moldova. The 31-th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. Pro-Activ Partnership in Creativity for the Next Generationa. Presses Internationales Politechnique. P.914-916, vol.II. ARA-2007.
 7. Coşciug I., Lacusta V., Deliv I., Nastas I. Alternative de tratament antirecidivant în alcooldependenţă. Buletin de Psihiatrie Integrativă „Noi abordări în adictologie”, Iaşi, 4 -7 octombrie, 2007, p. 32 – 38.
 8. Deliv I. Depresia la copii şi adolescenţi. Buletin de Psihiatrie Integrativă, An XIII, vol. XII, nr. 3 (34). Noi abordări în adictologie. Socola Iaşi, România, septembrie 2007, p. 69-75.
 9. Deliv I. Unele aspecte ale depresiei la copii şi adolescenţi. // Revista de Medicină şi Farmacie, Simpozionul naţional de Psihiatrie. Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi tratarea tulburărilor de dispoziţie de tip depresiv. Târgu Mureş, România, 7-10 iunie 2007, p. 9-16.
 10. Boronin L.,  Nastas I., Coşciug I., Oprea V. Schizofrenia paranoidă cu debut depresiv la pacienţi sub vârsta de 25 ani.  Particularităţi clinice şi de evoluţie. Revista de Medicină şi Farmacie, Simpozionul naţional de Psihiatrie „Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi tratarea tulburărilor de dispoziţie de tip depresiv”, Târgu Mureş, 7-10 iunie 2007, p. 6-9
 11. Revenco M., Deliv I., Coşciug I. Tulburările de somn în depresiile non-psihotice la persoanele anxioase. România, Socola Iaşi, Editura Sedcom Libris, Buletin de Psihiatrie Integrativă, „Psyche şi soma sau câmpul psihosomatic”, An XIV, vol. XIII, nr. 2 (37), iunie 2008, p. 29-33.
 12. Cărăuşu G., Cărăuşu M. Particularităţi clinico-evolutive ale depresiei rezistente melancolice. Buletin  de psihiatrie Integrativă. „Interferenţe psihiatrico – legale”. Vol.  XIII. Nr. 3 (38)  Iaşi, România. 2008, p. 94-100.
 13. Coşciug I., Lacusta V., Nastas I., Golban V., Deliv I. Acupunctura şi Oxytocina în aboradrea terapeutică complexă a tulburărilor afective la alcooldependenţi. Web: www.psychopharma.eu, Craiova, 2008, p. 22 – 28.
 14. Coşciug I.,  Cârpa A., Dabija I. Farmacodependenţe (observaţii clinice). Buletin de Psihiatrie Integrativă An XIV, Vol. XIII, Nr. 3 (38), „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iaşi, 30 octombrie – 02 noiembrie, 2008, p. 77 – 81.
 15. Revenco M., Boronin L., Nastas I., Carp L., Coşciug I., Oprea V., Referinţe asupra stărilor febrile în schizofrenie, www.psychopharmacology.org,
 16. Coşciug I., Lacusta V., Deliv I., Coşciug I.. Estimarea clinico-statistică a stabilităţii remisiunii alcoolice timpurii. Buletin de Psihiatrie Integrativă An XIV, Vol. XIII, Nr. 3 (38), „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iaşi, 30 octombrie – 02 noiembrie, 2008, p. 39 – 46.
 17. Revenco M., Boronin L., Nastas I., Particularităţi de debut în schizofrenia juvenilă. Buletin de Psihiatrie Integrativă, An XIV, Vol. XIII, Nr. 2 (37), ed. Sedcomlibris, iunie 2008, Iaşi, România, p.34-39.
 18. Revenco M., Boronin L., Nastas I., Prognozarea riscului de apariţie a  stărilor reziduale până în 3 ani de la debutul   schizofreniei paranoide, Buletin de Psihiatrie Integrativă,An XIV, Vol. XIII, Nr. 3 (38), ed. Sedcomlibris, septembrie 2008, Iaşi, România, p.32-38
 19. Deliv I., Revenco M., Coşciug I. Factorii de risc în sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. Buletin de Psihiatrie Integrativă, An XIV, vol. XIII, nr. 2 (37) „Psyche şi soma sau câmpul psihosomatic”, Socola Iaşi, iunie 2008, p. 70-76.
 20. Deliv I., Coşciug I., Coşciug I. Pierduţi în reţea: dependenţa de internet. // Buletin de Psihiatrie Integrativă, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38) „Interferenţe psihiatrico-legale”, Socola Iaşi, septembrie 2008, p. 113-120.
 21. Coşciug I., Chiriţa V., Deliv I., Coşciug I., Nedelciuc Gh., Alexinschi O. Therapeutical alternatives in conversion disorders. Bulletin of Integrative Psychiartry. New Series. An XV, Vol. XIV, Nr. 4 (43), december 2009, p. 51-54.
 22. Cărăuşu Gh.. Particularităţi clinice ale depresiei refractare anxios-agitate. Buletin  de Psihiatrie Integrativă. Vol.  XIII. Nr. 6 (45)  Iaşi, România, 2010, p. 94-100.
 23. Coşciug I., Dănilă C., Chiriţă V., Turnea M., Chiriţă A. Epidemiological Models in Drug Addiction. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Issue 2, Year 2010. Editura Medicală Universitară Craiova, 2010, p. 75-81.
 24. Deliv I., Coşciug I., Siniţa E. Pharmacological interactions in psychotropic medication. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 1; Year 2010. National Conference of Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Craiova, March 25 – 28, 2010, p. 50-52.
 25. Deliv I., Coşciug I., Grecu L., Nastas I., Boronin L., Siniţa E.. Particular features of alcohol addiction of adolescents. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 1; Year 2010. National Conference of Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Craiova, March 25 – 28, 2010, p. 64-65.
 26. Revenco M., Boronin L., Nastas I., Coşciug I., Deliv I.. Paranoid schizophrenia debut: evolution and prognosis criteria. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 1; Year 2010. National Conference of Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Craiova, March 25 – 28, 2010, p. 41-42.
 27. Coşciug I., Lacusta V., Hlibiciuc A., Deliv I., Coşciug I. Alcooldependece – early relapse prognosis. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 2; Year 2010. National Conference of Therapy and management in Psychiatry, Craiova, September 29 – October 1, 2010, p.16.
 28. Coşciug I., Coşciug I., Deliv I., Siniţa E.. Conversion disorders – treatment options. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 2; Year 2010. National Conference of Therapy and management in Psychiatry, Craiova, September 29 – October 1, 2010, p.18-19.

Articole în culegeri internaţionale

 1. Oprea V., Oprea S. Alcoolismul feminin: aspecte clinico-evolutive şi diferenţial-diagnostice. The Second International Congress of Complementary Therapies, Entomotherapy and  Ionopasmotherapy. 24-26 may, 2007. Chişinău, Republic of Moldova, p.404-407.
 2. Coşciug, I.; Lacusta, V.; Deliv I. Tulburări psihoendocrine la alcooldependenţi în remisiune. In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Medicală. Nr.7, Ed. Universităţii din Oradea, 2011, p. 70-86.
 3. CĂRĂUŞU, G. Condiţii predispozante în instalarea depresiei refractare. In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Medicală. Nr.7, Ed. Universităţii din Oradea, 2011, p. 125-139.
 4. Creţu, a.; Deliv, I.; garaz, g. Consumul de canabis şi debutul psihozei. In: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Medicală. Nr.7, Ed. Universităţii din Oradea, 2011, p.140-148.
 5. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Evaluarea serviciilor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova (limba engleza), 2013. In: Gulbenkian Mental Health Platform – http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/community-based-mental-health-services-in-Moldova_ENG_3242.pdf, 22 pag.
 6. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Analiza programelor de studii unversitare si rezidentiale in domeniul Sanatatii Mintale in Republica Moldova (limba engleza), 2013.  In: Gulbenkian Mental Health Platform – http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/review-of-MH-Graduate-and-Postgraduate-syllabus_3285.pdf, 33 pag.
 7. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Identificarea pachetului de servicii de Sănătate Mintală oportun pentru integrare în Asistenţa Medicală Primară. (limba engleza), 2013.  In: Gulbenkian Mental Health Platform – http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/MH-packages-of-servicves-for-PHC–professionals_based-on-FGDs_ENG_8616.pdf, 10 pag.
 8. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Evaluarea activității instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele cu dezabilități mintale din Republica Moldova. (limba engleza), 2013.  In: Gulbenkian Mental Health Platform -http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/MH-hospital-care_-ENG_7622.pdf, 15 pag.
 9. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Evaluarea Serviciului de Asistenţă Medicală Primară din Republica Moldova prin perspectiva integrării serviciilor de sănătate mintală în medicina primară. (limba engleza), 2013.  In: Gulbenkian Mental Health Platform -http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/PHC-and-MH_-ENG_5243.pdf, 22 pag.
 10. Jana Chihai, Larisa Boderscova. Analiza morbidităţii prin tulburări mintale şi de comportament în republica moldova pentru anii 2007-2011. (limba engleza), 2013. In: Gulbenkian Mental Health Platform – http://www.gulbenkianmhplatform.com/conteudos/00/66/00/00/epidemiological-data-revision_ENG_9620.pdf, 6 pag.

Articole din reviste naţionale:

Categoria B

 1. Nacu A., Cărăuşu G. Venlafaxin. Eficacitate clinică, caracteristici comparative. Curier medical, Chişinău,  N 6, 2007, p. 49-52.
 2. Coşciug I., Revenco M., Deliv I. Sertraline în tratamentul depresiei nonpsihotice la persoanele cu anxietate. Curierul Medical, Nr. 1 , Chişinău, 2007, p. 28-33.
 3. Deliv I.  Clinica şi evoluţia depresiei nonpsihotice la persoanele cu anxietate. Curierul medical, Nr.3 . Chişinău 2007, p 40-45.
 4. Boronin L. Particularităţile clinico-evolutive a schizofreniei paranoide la o vârsta tânără. Sănătate publică, economie şi management. 2007, p. 35-39.
 5. Cobâleanschi O., Făuraş V., Gheorghiţă N. Perspective de recuperare şi tratamentul depresiilor rezistente. Curierul Medical, nr.3 (297) Chişinău, 2007, p. 46-49.
 6. Наку А., Кэрэушу Г. Риспаксол (Рисперидон)-клинико-терапевтическая эффективность. Curier medical, Chişinău, N 2, 2009, p. 11-13.
 7. Oprea V., Vremea G., Grecu L.. Studiul clinic al eficacităţii tratamentului cu Venlaxor (Venlafaxină) al tulburărilor afective la bolnavi de alcoolism. „Curier medical”, 2009, № 6, p.15-21.
 8. CĂRĂUŞU, G. Particularităţi terapeutice în depresia rezistentă. Curierul medical. 2011, nr. 2, 34-41. ISSN 0130-1535.
 9. CĂRĂUŞU, G. Aspecte clinico-sociale ale depresiei refractare.  Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2011, nr. 4, 72-78. ISSN 1729-8687.
 10. CĂRĂUŞU, G.; CĂRĂUŞU, M. Particularităţile clinice ale comorbidităţilor psihiatrice în depresia rezistentă. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Şiinţe medicale. 2012, nr. 1 (33), 214-218. ISSN 1857-0011.
 11. CĂRĂUŞU, G.; CĂRĂUŞU, M. Factori ai terapiei neadecvate în depresia rezistentă. BuletinulAcademiei de ştiinţe a Moldovei. Şiinţe medicale. 2012, nr. 1 (33), 218-222. ISSN 1857-0011.

Categoria C

 1. Pastela O., Cărăuşu G., Anistiadi S., Chitic S. Caracteristici ale tentativelor suicidare în funcţie de vârstă. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 503-506.
 2. Cărăuşu G., Rassohina A., Terzi N., Şpac I., Gârlea R., Sochircă V. Comportament autolitic în depresiile rezistente. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 512-515.
 3. Nacu A., Boronin L., Boşneaga E., Jabanovschi M., Nastas I., Habulea V. Particularităţile de debut depresiv în schizofrenia paranoidă. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 476-479.
 4. Nacu A., Boronin L., Boşneaga E., Jabanovschi M., Nastas I., Habulea V. Particularităţile clinice şi evolutive ale schizofreniei paranoide cu debut halucinator-paranoid. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 479-482.
 5. Revenco M., Nacu A., Oprea V., Prigoda T., Condratiuc S., Balmuş M. Consumul de droguri la adolescenţi în instituţiile preuniversitare din Republica Moldova (studiu anonim). Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 526-530.
 6. Melentii T., Cărăuşu G. Conduita terapeutică în comportamentul masochist. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 507-511.
 7. Лопушанская M., Кэрэушу Г. Расстройства сна при психических заболеваниях. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 521-526.
 8. Chicu V., Cărăuşu G., Moldovanu L., Jantovan E., Ermurache M., Cărăuşu M. Conduita terapeutică în addicţia de droguri. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”, Chişinău, Vol. III, 2007, p. 531-535
 9. Cobâleanschi O., Concescu D. Nevroza isterică şi psihoza isterică: similitudini şi diferenţe. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”  Ed. a VIII-a. Vol. III. Chişinău, 2007, pag. 482-485.
 10. Cobâleanschi O., Toviţa O. Stresul şi caracterele de personalitate ale studenţilor de la facultăţi mediciniste. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”  Ed. a VIII-a. Vol. III. Chişinău, 2007, pag. 485-489.
 11. Cobâleanschi O., Popov A., Chitic S. Evaluarea diferitor adversităţi exo- şi endogene în declanşarea crizei epileptice curente sau a primului eveniment epileptic la bărbaţi. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”  Ed. a VIII-a. Vol. III. Chişinău, 2007, pag. 489-494.
 12. Cobâleanschi O., Mardari M. Caracteristica tulburărilor delirante. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”  Ed. a VIII-a. Vol. III. Chişinău, 2007, pag. 494-498.
 13. Nacu A., Cărăuşu G.  Somnol (zopiclone) – eficacitate clinico – terapeutică.  Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Ediţia IX, vol. 3, Chişinău, 2008, p. 502-507.
 14. Nacu A, Boşneaga E., Calenici E., Boronin L., Nacu A., Coşciug I. Vincamina în tratamentul complex al bolnavilor de vîrstă înaintată cu ateroscleroză şi tulburări psihice. Anale ştiinţifice a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a, vol.3. Chişinău, 15-17 octombrie 2008. p.492-496.
 15. Nacu A., Leaşoc T. Psihoterapia în tratamentul complex al nevrozelor la copii şi adolescenţi. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” , Volumul 3, Chişinău, 2008, p. 496-502.
 16. Revenco M., Deliv I., Coşciug I., Oprea V., Condratiuc S. Profilaxia drogdependenţei la adolescenţi. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţanu”, Chişinău, ediţia IX. Volumul 3, 2008, p. 482-487.
 17. Deliv I. Depresia la persoanele anxioase. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Nr.2 (16). Chişinău 2008, p 211-215.
 18. Deliv I., Coşciug I., Siniţa E.  Particularităţi clinico-evolutive ale depresiei la copii şi adolescenţi. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia IX. Volumul 3, Chişinău, 2008, p. 477-481.
 19. Cărăuşu G., Copăceanu N., Timofti L. Conduita terapeutică în depresia anxioasă la femei. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”. Ediţia X, vol. 3, Chişinău, 2009, p. 444-447.
 20. Cărăuşu G., Bacalu A.. Tentative autolitice în depresiile refractare. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţeanu”. Ediţia X, vol. 3, Chişinău, 2009, p. 431-436.
 21. Cărăuşu G., Lopuşanscaia M., Nicolaescu D., Cărăuşu M. Tulburări de somn în depresii.  Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Ediţia X, vol. 3, Chişinău, 2009, p. 436-440.
 22. Cărăuşu G., Sidorenko L.. Tulburări depresive în hipertensiunea arterială. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Ediţia X, vol. 3, Chişinău, 2009, p. 440-443.
 23. Nacu A., Nacu Al., Boşneaga E., Nastas I., Boronin L.. Patogeneza sindromului astenic la participanţii calamităţii de la Cernobîl. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţanu”, Chişinău, ediţia a X-a, Volumul 3, 2009, p. 423-425.
 24. Revenco M., Nacu A., Boronin L., Nastas I., Trofaila E. Mecanisme patofiziologice în diskinezia tardivă. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţanu”, Chişinău, ediţia a X-a, Volumul 3, 2009, p. 415-417.
 25. Revenco M., Deliv I., Coşciug I. Dependenţa de Internet.  Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţanu”, Chişinău, ediţia a X-a, Volumul 3, 2009, p. 417-423.
 26. Revenco M., Condratiuc S., Spinei L., Nacu An., Oprea V., Deliv I. Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utuluzarea substanţelor psihoactive. Anale ştiinţifice ale USMF „ N. Testemiţanu”, Chişinău, 13-15 octombrie 2010, p.613-618.
 27. Cărăuşu G. Evoluţia variantei apatic-inhibate a depresiei refractare. A XVI-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „BIOETICA, FILOZOFIA şi MEDICINA în strategia de asigurare a securităţii umane”, Chişinău, 14 aprilie 2010, p. 249-252.
 28. Deliv I., Coşciug I., Siniţa E.  Sindromul Karoshi: mai există viaţă după muncă? Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia XI. Vol. III. Chişinău, 2010, p.654-660.
 29. Deliv I., Coşciug I., Siniţa E.  Joc de noroc patologic la adolescenţi. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia XI. Vol. III. , Chişinău, 2010, p. 660-665.
 30. Oprea V. , Lopuşanscaia M., Chelea I., Nicolaescu D., Hotineanu Z. Particularităţile clinice şi evolutive ale tulburărilor afective în cadrul  afecţiunilor maligne hematologice. Anale ştiinţifice USMF „N. Testemiţanu”,ed. a XI-a, vol.3, Chişinău 2010, p. 679-683.
 31. Cărăuşu, G., Babin C., Lopuşanscaia M. Particularităţi Psihopatologice ale Bolnavilor cu HIV/SIDA. Anale Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia a XI-a. Volumul 3. Chişinău, 2010, p. 683.
 32. Coşciug, I., Cepoi O., Bandati A., Nicolaescu D. Teorii psihanalitice privind nevrozele. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia XI. Vol. 3, Chişinău, 13-15 octombrie 2010, p.624-628.
 33. Coşciug I., Nicolaescu D., Cepoi O., Bandati A., Casiadi F., Lopuşanscaia M. Stările afective la adolescenţii din familiile dezintegrate. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia XI. Vol. 3, Chişinău, 13-15 octombrie 2010, p.665-670.
 34. Coşciug I., Siniţa E; Deliv I. Conceptul de suicid latent – modificare a motivaţiei şi capacităţilor adaptative a persoanei cu tulburări mintale. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia XI. Vol. 3, Chişinău, 13-15 octombrie 2010, p.638-643.
 35. Palihovici C., Cobâleanschi O., Nacu A. Cu privire la iresponsabilitatea psihiatrico-juridică a unei categorii cu tulburări psihopatologice de personalitate, bolnavi de tuberculoză pulmonară contagioasă. Anale Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia a XI-a Volumul 3., Chişinău 2010, p. 675- 679.
 36. Sterpu V., Babin C. Aspectele psihopatologice a personalităţii cu tulburare afectivă. Anale Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia a XI-a Volumul 3., Chişinău 2010, p. 649-654.
 37. Boronin L.,  Nacu A., Nacu A.G., Revenco M., Oprea V., Nastas I., Boşneaga E. Psihopatologia stărilor reziduale în schizofrenie.  Anale Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia a XI-a Volumul 3., Chişinău 2010, p. 610-613.
 38. Lopuşanscaia M., Oprea V., Chelea I., Nicolaescu D., Hotineanu Z. Particularităţile clinice şi evolutive ale tulburărilor afective în cadrul afecţiunilor maligne hematologice. Anale Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, ediţia a XI-a Volumul 3., Chişinău 2010, p. 679-683.
 39. NACU, A.; BOLEA Z. Activismul ca mecanism de apărare în stările depresive. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 546-549. ISSN 1857-1719.
 40. CĂRĂUŞU, G. Condiţii în instalarea tulburărilor depresive rezistente. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 496-505. ISSN 1857-1719.
 41. CĂRĂUŞU, G. Particularităţile complianţei în tulburările depresive refractare. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 486-495. ISSN 1857-1719.
 42. CĂRĂUŞU, G.; BUJAC, C. Psihoterapia tulburărilor depresive, asociate cu maladii concomitente. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 506-515. ISSN 1857-1719.
 43. CĂRĂUŞU, G.; CIMPOEŞ, V. Terapia comportamentului suicidar în tulburările depresive. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 515-525. ISSN 1857-1719.
 44. CĂRĂUŞU, G.; PLĂCINTĂ, I. Psihoterapia comportamentului autolitic în tulburările depresive.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 526-535. ISSN 1857-1719.
 45. NASTAS, I.; REVENCO, M.; BORONIN, L.  Defintii sindromologice  si nozologice în tulburările psihice puerperale. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 564-567. ISSN 1857-1719.
 46. MÂTU, V.; NASTAS, I.; SINITA, E.; DELIV, I. Aspecte ale profilului psihologic la persoanele antrenate în activităti creative. Personalitatea si arta. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 580-584. ISSN 1857-1719.
 47. MÂTU, V.; NASTAS, I.; SINITA, E.  Melatonina. Importanta în psihiatrie. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”.  2011, Ed.XII, vol. 3, 585-591. ISSN 1857-1719.
 48. NASTAS, I.; NACU, A.; REVENCO, M.; BORONIN, L.  Markeri ai comportamentului adictiv în alcoolism si drogodependentă. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 626-629. ISSN 1857-1719.
 49. DELIV, I.; REVENCO, M.; COŞCIUG, I.; GRECU, L. Factorii de risc ai depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 549-557. ISSN 1857-1719.
 50. DELIV, I. Caractere patoplastice ale schizofreniei. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 536-541. ISSN 1857-1719.
 51. COŞCIUG, I.; DELIV, I.; COŞCIUG, I.  Mai este oare necesar un nou remediu antidepresiv ? Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 558-563. ISSN 1857-1719.
 52. COŞCIUG, I.; NACU, A.; DELIV, I.; BOŞNEAGA, E. Unele particularităţi ale tratamentului tulburărilor psihosomatice la pacienţii de vârstă înaintată. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 567-572. ISSN 1857-1719.
 53. REVENCO, M.; CONDRATIUC, S.; SPINEI, L.; NACU, A.; COŞCIUG, I.; DELIV, I. Fumatul şi consumul de alcool ca factor de risc în sensul utilizării substanţelor psihoactive. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 616-621. ISSN 1857-1719.
 54. GARAZ, G.; CREŢU, A. Eficienţa tratamentului schizofreniei. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 541-545. ISSN 1857-1719.
 55. CARP, L.; SINITA, E.; CATRINICI, C. Conduite terapeutice în depresii la vârstnici. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 555-558. ISSN 1857-1719.
 56. CONDRAŢCHI, M.; SÂRBU, A.; BAHNARI, V. Aspecte ale stimei de sine la persoanele cu deficienţe de auz. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 572-575. ISSN 1857-1719.
 57. LOPUŞANSCAIA, M. Particularităţile clinice ale tulburărilor psihice în cadrul hemoblastozelor. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 576-579. ISSN 1857-1719.
 58. STERPU, V.; BÂLICI, V.; OKATOVA, S. Aspectele psiho-sociale a familiei de origine în formarea paternului educaţional. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 591-595. ISSN 1857-1719.
 59. MERLA, D.; CARP, L.; CIUPERCA, N.; CARP, M. Dificultăţi diagnostice în aprecierea manifestărilor psihopatologice a debutului tulburărilor mentale. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 595-599. ISSN 1857-1719.
 60. FURTUNĂ, V.; CAZACU, V. Factorii biologici care favorizează efectuarea acţiunilor autoagresive şi a suicidului realizat. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 599-603. ISSN 1857-1719.
 61. FURTUNĂ, V.; CAZACU, V. Unele aspecte ale managementului şi profilaxiei în suicide. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 603-608. ISSN 1857-1719.
 62. FURTUNĂ, V. Etica şi deontologia în suicid. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 608-610. ISSN 1857-1719.
 63. CAZACU, V.; FURTUNĂ, V.; FULGA, I.; GARAZ, G. Actualităţi în evaluarea gradului de discernământ psihic prin prisma modificării codului penal în R.Moldova. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 611-615. ISSN 1857-1719.
 64. CREŢU, A.; GARAZ, G. Impactul consumului de canabis printre pacienţi la primul episod de psihoză. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 629-634. ISSN 1857-1719.
 65. COPEICA, S.; HOTINEANU, M. Tulburările afective în alcoolism. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 634-639. ISSN 1857-1719.
 66. BABIN, C. Transsexualismul şi alte tulburări de identitate de gen, actualităţi şi perspective. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011, Ed.XII, vol. 3, 639-645. ISSN 1857-1719.
 67. PALADICIUC, D.; NACU, A.; CĂRĂUŞU, G.; OPREA, N.; PAVLIC, G. Tulburarea organică de personalitate şi tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie. Similitudini şi divergenţe.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 434-443. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 68. PALADICIUC, D.; NACU, A.; CĂRĂUŞU, G. Particularităţi clinico-evolutive ale tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (revista literaturii). Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 443-452. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 69. CHIHAI, J.; BURLEA, A.-M.; CĂRĂUŞU, G. Evaluarea centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova. Anale stiintifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 491-496. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 70. CHIHAI, J.; BURLEA, A.-M.; CĂRĂUŞU, G. Contextual, metodologia şi rezultatele evaluării centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova. Anale stiintifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 496-501. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 71. CHIHAI, J.; B           ABIN, C.; CĂRĂUŞU, G. Reabilitarea psihiatrică – o metodă eficientă de incluziune socială a persoanelor cu tulburări psihice (revista literaturii). Anale stiintifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 501-507. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 72. PAVLOV, I.; BABIN, C.; CĂRĂUŞU, G. Unele particularităţi ale tuberculozei pulmonare la pacienţii cu maladii psihice. Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XII, vol. 3, 507-510. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 73. GHERCIU, S.; COBÎLEANSCHI, G.; COBÎLEANSCHI, O. Tratamentul farmacologic al epilepsiilor  benigne.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 416-419. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 74. SARATEAN, T.; COBÎLEANSCHI, G.; COBÎLEANSCHI, O. Sugestii de conduită curativă a femeilor cu epilepsie catamenală.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 419-423. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 75. TABARTĂ, V.; COBÎLEANSCHI, G.; BABIN, C. Aspecte medico-legale în epilepsie şi incidenţa stărilor crepusculare în săvârşirea acţiunilor socialmente periculoase.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 427-430. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 76. BORONIN, L.; NASTAS, I.; NICHIFOROVA, N.; NACU, A.; REVENCO, M.; OPREA, V. Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 430-434. ISSN 1857-1719.- ISBN 978-9975-113-47-2.
 77. STERPU, V.; CHIFIRIUC, A. Structura şi dinamica simptomatologiei depresive la pacienţii cu tulburări afective şi alcoolism cronic.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 461-466. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 78. STERPU, V.; GRĂJDIERU, N. Particularităţile patologice ale personalităţii pacienţilor cu tulburări afective şi alcoolism cronic.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 466-470. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 79. ŢURCANU, O.; MELNIC-ŢURCANU, G.; COBÎLEANSCHI, O. Ordonarea programelor de tratament psihiatric ca punct de reper în prevenirea recurenţelor de suicid.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 485-491. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 80. CUCER, I. Tulburări psihopatologice în clinica HIV-SIDA.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 510-515. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 81. MÎŢU, V.; SINIŢA, E. Reviu sistematic privind etiologia tulburărilor depresive la pacienţii cu epilepsie.  Anale stiintifice  ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ed.XIII, vol. 3, 520-526. ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-113-47-2.
 82. COŞCIUG, I.; DELIV, I. Tulburări afective şi endocrine în remisiunea dependenţei de alcool. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, Ediţia XIII. Vol. 3, 452-461. ISSN 1857-1719.- ISBN 978-9975-113-47-2.

Teze ale comunicărilor la conferinţe internaţionale

 1. Coşciug I., Anestiadi V., Anestiadi V., Anestiadi Z., Tsiple I. Hormonal-Metabolic Patterns of dyslipidaemias in non-obese type II diabetic patients with atherosclerosis. Journal of Clinical Lipidology Volume 1, Nr. 5, year 2007, Abstracts Issue XVI International Symposium on Drugs Affectiing Lipid Metabolism, october 4-7, New York, 2007, p. 506.
 2. Nacu A., Calenici E., Rusu S. Modificările sistemelor serotonin-adrenergice şi GABA-ergice ale hipotalamusului la pacienţii cu hipertensiune arterială esenţială asociată cu manifestări nevrotiforme şi afective. Revista Română de medicină de laborator, Târgu-Mureş, Vol. 7, Nr. 2, 2007, p. 16-17.
 3. Кощуг И., Плешко А., Делив И. Альтернативный метод эмоционально-стрессовой терапии в комплексном лечении алкогольной зависимости. Возрастная нейропсихология и нейропсихиатрия (Материалы научно-практической конференции с международным участием), Киев, 2007, с. 117-118.
 4. Бабин Ч. Влияние латерализации судорожного очага на течение эпилепсии. Материалы научно-практической конференции с международным участием. Украина, Киев, 2007, стр. 22-24.
 5. Coşciug I., Gherman D., Coşciug L. Aspecte clinice, neurofiziologice şi neuroimagistice ale hemoragiilor intracerebrale minore. Revista Română de Stroke (AVC). A XII-a Conferinţă Naţională de Stroke (AVC) cu participare iternaţională. Sinteze şi rezumate; Cluj-Napoca, 30 septembrie – 2 octombrie 2009, p.137-138.
 6. Revenco M., Boronin L., Nastas I. Reacţiile diskinetice tardive în tratamentul cu antipsihotice. Congresul Regional de Psihiatrie Socială şi Comunitară din Centrul şi Sud-Estul Europei „Psihiatrie socială, spiritualitate şi societate”.România, Gura Humorului, 5-8 iulie, 2009. p.61.
 7. Coşciug I., Lacusta V., Hlibiciuc A., Deliv I., Coşciug I. Cluster analisis in early alcoholic relapse prognosis. Romanian Journal of Psychopharmacology. V.9, Supplement 1, Year 2009, p. 11.
 8. Coşciug I., Lacusta V., Chiriţa V., Deliv I., Coşciug I. Pronosticul recidivei precoce la alcooldependenţi. Rezumatele Conferinţei Naţionale de Psihiatrie ”Pentru o psihiatrie umanista in lumea contemporana”, Timişoara, 23 – 23 aprilie, 2009, p. 111.
 9. Coşciug I., Gherman D., Coşciug L., Gavriliuc M. Minor intracerebral hemorrhages-clinical and evolution peculiarities. Abstracts of the 13 Congress of the European Federation of Neurological Societies, Florence, Italy, European Journal of Neurology  16 (Suppl.3), september 12-15, 2009, p. 419.
 10. Cărăuşu G. Selfdestruction events in resistant depression. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 2; Year 2010. National Conference of Therapy and Management in Psychiatry, Craiova, România, September 29 – October 2, 2010, p.32.
 11. Coşciug I., Lacusta V., Deliv I., Nastas I., Boronin L.. The complex tretment of alcohol addiction. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 1; Year 2010. National Conference of Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Craiova, March 25 – 28, 2010, p. 28.
 12. Coşciug I., Lacusta V., Hlibiciuc A., Deliv I., Coşciug I. Alcooldependece – early relapse prognosis. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 2; Year 2010. National Conference of Therapy and management in Psychiatry, Craiova, September 29 – October 1, 2010, p.16.
 13. Coşciug I., Coşciug I., Deliv I., Siniţa E. Conversion disorders – treatment options. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 2; Year 2010. National Conference of Therapy and management in Psychiatry, Craiova, September 29 – October 1, 2010, p.18-19.
 14. Deliv I., Coşciug I., Grecu L., Nastas I., Boronin L., Siniţa E.  Particular features of alcohol addiction of adolescents. Romanian Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, Suppl. 1; Year 2010. National Conference of Biological Psychiatry and Psychopharmacology, Craiova, March 25 – 28, 2010, p. 64-65.
 15. Chihai J., Popenco G. Aspecte etice şi deontologice în combaterea stigmei şi discriminării în sănătatea mentală. În: Bioetică, Filosofie şi Medicină în strategia de aisgurare a securităţii umane cu desfăşurarea în cadrul acesteia a MESEI ROTUNDE “Fundamentele bioetice ale cercetărilor biomedicale şi genetice”. Materialele Conferinţei a XVI-a Ştiinţifice Internaţionale, 12-13 noiembrie 2010, Chişinău, p. 125.
 16. COŞCIUG, I.; DELIV I. Starea funcţională a sistemelor stresogen-antistresogen la alcooldependenţi în remisiune. Culegerea de lucrări ale Conferinţei naţionale de Psihiatrie cu participare internaţională „Evidenţe şi valori în psihiatria contemporană”, Iaşi, România, 2012, p. 14.
 17. COŞCIUG, I.; NEDELCIUC, G.; ALEXINSCHI, O.; FĂRCĂŞEL, L.; BODIU OANELE, D.; DRĂGHICI, G. Particularităţi ale managementului terapeutic în dependenţele de alcool. Culegerea de lucrări ale Conferinţei naţionale de Psihiatrie cu participare internaţională „Evidenţe şi valori în psihiatria contemporană”, Iaşi, România, 2012, p. 36.

Teze ale comunicărilor la conferinţe naţionale

 1. Palihovici C., Nacu A., Cobâleanschi O. Tratamentul probatoriu scindat-rezultate reduse în tratamentul pacienţilor care refuză tratamentul antituberculos.  Al  IV Congres Naţional de Ftiziopulmonologie, Chişinău, 1-2 octombrie 2009, p. 113.

Recomandări metodice publicate pentru aplicare în practica sistemului sănătăţii

 1. REVENCO Mircea, DELIV Inga. Profilaxia narcomaniei la copii şi adolescenţi (elaborare metodică). Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2008, 92 p.
 2. REVENCO Mircea, NACU Anatol, OPREA Valentin, CONDRATIUC Svetlana, DELIV Inga. Cunoşti oare tu în ce constă  pericolul narcomaniei? (îndrumar pentru adolescenţi). Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2008, 46 p.
 3. REVENCO Mircea, NACU Anatol, OPREA Valentin, CONDRATIUC Svetlana, DELIV Inga. Cum să protejăm copilul de drogodependenţă? (îndrumar pentru părinţi, pedagogi şi psihologi). Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2008, 43 p.
 4. REVENCO Mircea, NACU Anatol, OPREA Valentin, CONDRATIUC Svetlana, DELIV Inga. Знаешь ли ты в чем опасность наркомании? (руководство для подростков). Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2008, 46 p.
 5. REVENCO Mircea, NACU Anatol, OPREA Valentin, CONDRATIUC Svetlana, DELIV Inga. Как уберечь своего ребенка от наркотического соблазна (руководство для родителей, педагогов и психологов).Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2008, 55 p.