Default Header Image

scurt istoric

Colaboratorii Catedrei au organizat numeroase simpozioane, conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale, dedicate psihozelor infecţioase (1960), schizofreniei (1967), tabloului clinic, patogenezei şi tratamentului alcoolismului (1977), psihozelor alcoolice, encefalo- şi mielopatiei (1979), agresivităţii (1991, 1993). În ultimii ani, accentul se pune pe organizarea seminarelor ştiinţifice moldo-franceze, cu participarea membrilor titulari ai Institutului de Psihanaliză din Paris, şi a conferinţelor ştiinţifico-practice, cu participarea colaboratorilor York College al Universităţii Orăşeneşti din New York,  SUA.