Default Header Image

scurt istoric

Colaboratorii Catedrei au organizat numeroase simpozioane, conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale, la care au fost abordate subiecte ce țin de: psihozelE infecţioase (1960), schizofrenie (1967), tabloul clinic, patogeneza şi tratamentul alcoolismului (1977), psihozele alcoolice, encefalo- şi mielopatia (1979), agresivitatea (1991, 1993). În ultimii ani, accentul se pune pe organizarea seminarelor ştiinţifice moldo-franceze, cu participarea membrilor titulari ai Institutului de Psihanaliză din Paris, şi a conferinţelor ştiinţifico-practice, cu participarea colaboratorilor de la York College al Universităţii Orăşeneşti din New York,  SUA.