Default Header Image

scurt-istoric

Colaboratorii catedrei au organizat numeroase simpozioane, conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale, dedicate psihozelor infecţioase (1960), schizofreniei (1967), tabloului clinic, patogenezei şi tratamentului alcoolismului (1977), psihozelor alcoolice, encefalo- şi mielopatiei (1979), agresivităţii (1991, 1993). În ultimii ani accentul se pune pe organizarea seminarelor ştiinţifice moldo-franceze, cu participarea membrilor titulari al Institutului de Psihanaliză din Paris, şi a conferinţelor ştiinţifico-practice, cu participarea colaboratorilor York College al Universităţii Orăşeneşti din New York,  SUA.