Default Header Image

Colaborare internațională

Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală în vederea ameliorării calității serviciilor prestate, îmbunătățirii cunoștințelor bazate pe dovezi și tendițelor contemporane în domeniul sănătății mintale, colaborează cu:

  • Societatea de Psihanaliză din Paris, Franța (din 1996, bianual, Societatea de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova organizează seminare ale Societăţii, cu participarea lui M. Ody, psihiatru, psihanalist, membru titular al SPP, şef de echipă la Centrul de Sănătate Mentală „A. Binet” din Paris, în cadrul cărora se discută diverse cazuri clinice, dar şi un vast material teoretic.)
  • Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, Iași, România (anual colaboratorii participă cu discursuri științifice la simpozioanele consacrate zilelor Socolei); la nivelul SCP Socola fiind aplasată baza clinică a catedrei Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași
  • Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, România
  • Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
  • Institutul de Sănătate Publică Novy Sad, Serbia
  • Universitatea De Nova, Lisabona, Portugalia

Studii clinice cu participarea colaboratorilor Catedrei de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală:

  • „Allopurinol în manie: studiu randomizat, ce compară Allopurinol cu placebo, administrat ca terapie adjuvantă stabilizatoarelor de dispoziţie şi/sau antipsihoticelor la pacienţi cu tulburare bipolară, aflaţi în episod maniacal acut”. Organizaţia finanţatoare – Fundaţia Stanley, USA;
  • „Studiu randomizat în care se administrează minociclină, acid acetilsalicilic sau pramipexol vs. placebo ca medicaţie adiţională pentru cea antipsihotică la pacienţi cu schizofrenie sau tulburare schizoafectivă”. Organizaţia finanţatoare – Fundaţia Stanley, USA;
  • “Studiu Multi-centric, dublu-orb, randomizat de evaluare a siguranţei şi eficienţei produsului RP5063 la pacienţii cu episod acut de schizofrenie sau tulburare schizoafectivă”. Organizaţia finanţatoare – Reviva Pharmaceuticals, Inc. 5941 Optical Court, Suite 215, San Jose, CA 95138, United States.