Default Header Image

Muzeul de anatomie a omului

muzeiMuzeul de anatomie a omului din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” constituie mai mult decât o simplă prezentare a unor exponate.  Grație numărului şi calităţii articolelor pe care le include, este, de fapt, o colecţie unică, populară și la nivel internaţional.

La completarea cu material ilustrativ a majorităţii tezelor ştiinţifice şi publicaţiilor, realizate de catedră, a contribuit nemijlocit laborantul superior E. M. Koblik-Zelţer (1968-1989). Imaginile impecabile ale pieselor anatomice macro, macro-micro şi microscopice, realizate de specialist, definitivează lucrările ştiinţifice elaborate de cadrele profesoral-didactice de la Catedra de anatomie şi redau veridicitatea rezultatelor ştiinţifice obţinute. Investigaţiile ştiinţifice privind aparatul nervos al formaţiunilor conjunctivale în condiţii normale, patologice şi de experiment, realizate de profesorul universitar B. Z. Perlin, sunt pe larg cunoscute în ţară şi peste hotare, multe dintre ele fiind raportate la congrese naţionale şi internaţionale.

În acea perioadă, pregătirea profesională a tinerilor lectori se realiza atât prin intermediul secundariatului clinic, cât şi prin reciclări, în cadrul institutelor de medicină din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev ş.a. În anul 1965, Catedra de anatomie este transferată în actualul Bloc morfologic, adaptat, pe parcurs, la cerinţele procesului de studii de către B. Perlin şi I. Popazov. După ce a fost transferată în edificiul nou, au fost create condiţii optime pentru studiul teoretic şi practic al anatomiei, precum şi pentru amenajarea unui muzeu de anatomie – faţa oricărei catedre de anatomie şi instituţii de învăţământ medical superior. Noile condiţii au făcut posibilă extinderea considerabilă a Muzeului de anatomie şi completarea fondului, la amenajarea căruia au contribuit toţi membrii catedrei, în deosebi: B. Perlin, G. Vincenko, laboranţii superiori I. Popazov, E. Koblik-Zelţer, N. Leşcenko şi J. Pavlenko. Mobilierul sălilor de muzeu a fost confecţionat conform schiţelor elaborate de profesorul B. Perlin.

La iniţiativa şefului de catedră, în acea perioadă s-a desfăşurat o muncă asiduă de organizare şi îmbogăţire a fondului muzeului cu noi exponate. Echipa catedrei a depus eforturi maxime, multă voinţă şi iscusinţă pentru confecţionarea pieselor de muzeu. Grație acestor eforturi, în perioada anilor 1965-1971, muzeul a fost reorganizat, fiind completat cu un număr enorm de articole noi şi unice.

Actualmente, Muzeul de anatomie dispune de una dintre cele mai valoroase şi impunătoare colecţii de articole anatomice, fiind printre puţinele de acest gen din Europa, și se bucură de aprecierea experților internaționali. Muzeul exercită un rol important în transmiterea cunoştinţelor despre om, despre particularităţile morfo-funcţionale la diferite etape ale ontogenezei pre şi postnatale, influenţa diferitor factori nocivi şi a modului de trai asupra activităţii organelor şi sistemelor de organe. Muzeul este vizitat, în mod frecvent, de elevii şi profesorii liceelor din oraşe şi sate, de studenţii colegiilor şi universităţilor din ţară şi de numeroase delegaţii de peste hotare.

Colecția Muzeului de anatomie a omului include cca 2000 de piese cu o valoare științifico-didactică inestimabilă, reprezentând oase, schelete, preparate umede – articulații, mușchi, organe interne și sisteme de organe, embrioni în diverse perioade de dezvoltare, secțiuni anatomice plastinate, malformații, monstruozități etc., păstrate în soluție de formol, piese obținute prin corodare și mumificare, mulaje, care constituie un adevărat tezaur al Alma Mater.

Pliant Muzeul de anatomie a omului.

Video Muzeul de anatomie a omului 

Muzeul de anatomie a omului program
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului program
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului
Muzeul de anatomie a omului