Header quality-Management

Managementul calităţii

Filtru

Documente interne

Programul de implementare a Planului Strategic de Dezvoltare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 2021-2030

Rapoarte privind funcționarea SMC

Altele

Programul de audit intern PRO 9.2

Managementul calității
Managementul calității
Managementul calității

Documente externe